• Телефон: +38 (03634) 2-39-69
  • Сайти:

Володимиреччина. Культура. Туризм. Спадщина

ПОЛОЖЕННЯ про регіональний Фестиваль-Огляд повстанської пісні „Повстанський гомін”

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

ПОЛОЖЕННЯ

про  регіональний Фестиваль-Огляд повстанської пісні

Повстанський гомін

1.    Мета і завдання.

Регіональний Фестиваль-Огляд (далі Фестиваль-Огляд) повстанської пісні „Повстанський гомін” заснований з метою популяризації та відродження повстанської пісні, возвеличення міці українського народу, прославлення борців за волю України. Проводиться з нагоди відзначення першого бою Української Повстанської Армії у смт. Володимирець.

Метою фестивалю є відродження, широка популяризація і подальший розвиток кращих зразків української пісенної творчості, а саме стимулювання розвитку репертуару повстанських пісень, створення нових яскравих творів, залучення обдарованої молоді до творчої діяльності, створення умов для більш повного розкриття творчих індивідуальностей молодих авторів, співаків, відкриття нових імен та популяризація кращих виконавців. Цей мистецький захід покликаний сприяти формуванню національної свідомості, зростанню української культури та забезпечення духовності народу, високохудожніми засобами пропагувати ідеї молодої Української держави.

2. Організатори.

Засновником  (далі Організатором) фестивалю та повстанської пісні „Повстанський гомін” є Володимирецька районна державна адміністрація, відділ культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації.

Організаторами фестивалю є Володимирецька районна державна адміністрація в особі відділ культури і туризму. Співорганізаторами є Володимирецька районна рада, Володимирецька селищна рада, інші (за згодою).

За згодою Організатора до складу організаторів Фестивалю-Огляду можуть бути включені інші організації, фізичні особи які мають конкретні пропозиції і братимуть участь у реалізації спільно затвердженої програми фестивалю та здійснювати співфінансування.

3. Підготовка, організація та проведення.

З метою забезпечення ефективної організації та проведення Фестивалю-Огляду Організатор створює оргкомітет та журі,  склад яких,  при потребі, може бути зміненим у ході підготовки Фестивалю-Огляду.

4. Оргкомітет.

Оргкомітет здійснює весь необхідний обсяг роботи з підготовки, організації та проведення Фестивалю-Огляду.

Оргкомітет призначає виконавчого директора, проводить збір заявок на участь, складає програму проведення, кошторис витрат, обирає журі,  залучає необхідних фахівців для ефективної підготовки та організації Фестивалю-Огляду, відповідає за рекламно-інформаційне та матеріальне забезпечення (преса, радіо, телебачення, призи, дипломи, оформлення сцени, озвучення, освітлення тощо).

5. Журі

Журі обираються з числа організаторів і співорганізаторів (інших юридичних та фізичних осіб за згодою), а також фахівців у музичному жанрі.

6. Учасники, умови та порядок проведення.

Фестиваль-Огляд проводиться в  смт. Володимирець в першу декаду лютого щороку.

У Фестивалі-Огляд мають право брати участь аматорські колективи вокально-хорового та музичного жанрів та окремі виконавці:

     -   вокальні ансамблі (чоловічі, жіночі);

-   солісти-вокалісти, дуети, тріо, квартети (чоловічі, жіночі);

-        вокально-інструментальні ансамблі;

Обов’язковими для всіх творчих колективів, учасників фестивалю є:

-        виконання повстанських пісень, їх аранжувань;

-        пісень, пов’язаних з повстанською темою, їх аранжувань та обробок.

-       допускаються авторські пісні дозволеної тематики

Кількість  творів всіх жанрів  для одного виконавця - не більше двох.

Регламент виступу учасників фестивалю до 10 хвилин.

Вікові обмеження відсутні.

7. Номінації.

1 хорові колективи (народні,академічні);

2 вокальні ансамблі (народні, академічні, естрадні, шоу-групи);

3 фольклорні гурти;

4 інструментальні колективи;

5 солісти-інструменталісти;

6 солісти-вокалісти (виконавці українських пісень та творів українських авторів).

Допускається встановлення окремих номінацій спонсором чи співорганізатором за погодженням з Організатором.

8. Фінансування.

Фінансування Фестивалю-Огляду здійснюється за рахунок коштів організаторів фестивалю, а також інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Проїзд і оплата добових, а також харчування для учасників фестивалю здійснюється за рахунок відряджуючої сторони.

Учасники фестивалю нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів за рішенням журі, сувенірами, цінними подарунками. Сувенір розробляється та затверджується організаторами).

9. Порядок подання документів для участі.

Для участі необхідно надати  матеріали не пізніше, як за 7 днів до дати проведення: 

- творчу характеристику на колектив (довільна форма);

- програму виступу;

- заявку на колектив згідно Додатку:

Адреса і телефони Організатора.

Відділ культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації

34300, Рівненська обл.,    смт. Володимирець,    вул. Соборна, 32   тел/факс  (03634) 2-39-69. volod_cultura@ukr.net 

 

Додаток

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участь в Фестивалі-Конкурсі повстанської пісні

Повстанський гомін

 

1.          Повна назва колективу (прізвище, ім’я, по-батькові учасника), кількість учасників колективу, відомча належність.

2.          Поштова адреса та номер контактного телефону керівника колективу (учасника).

3.          Назва твору/творів з зазначенням авторів  .

4.          Супровід твору/творів (без супроводу, інструментальний ансамбль, баян, фонограма на CD диску, міні-диску, аудіо плівці, тощо).

5.          Дозвіл на використання персональних даних.(Додаток)

 

Дата заповнення  заяви

 

“_____”____________20___ року                                                    Підпис    

 

Додаток

ЗГОДА

на обробку персональних даних

           

            Я, __________________________________________________________________        

                                          (прізвище, ім’я по батькові)

(народився___________________ 19____року, паспорт серія ______ №___________виданий __________________________________________________________________                                                                          

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з ціллю ведення бази персональних даних та з метою забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди; відомості про декларування доходів, зобов’язання фінансового характеру та відомості про майновий стан державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї, автобіографічні дані, відомості про трудову діяльність, особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомості про зареєстроване або фактичне місце проживання, відомості про перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану здоров’я в межах, визначених законодавством, дані щодо періоду надання відпусток дані, що підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото);

використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних     (стаття 14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

______ ______________20___р.                                       _____________________                                                                                        

моменти життя