• Телефон: +38 (03634) 2-39-69
  • Сайти:

Володимиреччина. Культура. Туризм. Спадщина

Програма розвитку галузі "культура"Володимирецького району на 2018-2022 роки

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(сьоме  скликання)

(двадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від _________________                                                                  № _____ 

 

Про Програму розвитку культури

Володимирецького району на період

до 2022 року

      

     

        Керуючись статтями 6, 22 Закону України  ,,Про місцеві державні адміністрації”, законами України ,,Про культуру”, ,,Про бібліотеки і бібліотечну справу”, ,,Про музеї та музейну справу”, ,,Про охорону культурної спадщини”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від                  01 лютого 2016 року  № 119-р „Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 20 грудня 2017 року  № 777 „Про  Програму розвитку культури Рівненської області на період до 2022 року”, керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

 

                                                в и р і ш и л а:

 

        1. Затвердити Програму розвитку культури Володимирецького району на період до 2022 року (далі – Програма), схвалену  розпорядженням голови райдержадміністрації від 19  січня 2018 року  № 9  (додається).

        2.  Районній державній адміністрації, селищним та сільським радам:

        -   забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

        -  щороку до 10 грудня інформувати районну раду про хід виконання Програми.        

       3. Фінансовому  управлінню райдержадміністрації, при внесенні змін до районного бюджету на 2018 рік та  формуванні районного бюджету на  2019-2022 роки, передбачити у видатковій частині бюджету кошти на реалізацію заходів  Програми в межах наявних фінансових ресурсів.  

       4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради  від 07.06.2013 № 279 «Про програму розвитку культури Володимирецького району на період до 2017 року».        

      5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійним комісіям районної ради  з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань

розвитку підприємництва та залученню інвестицій (Кравчук Ю.Р.) та з питань гуманітарної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури (Першута О.І.)

 

 

 

Голова ради                                                                                    В.Ковенько

 

 

Проект підготовлений   відділом  культури  і туризму  райдержадміністрації

Оприлюднено на веб-сайті Володимирецької районної ради volodrr.rv.ua ______________ 2018 р.

 

Начальник відділу культури  і туризму                                        

райдержадміністрації                                                                     Л.Босик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРКУШ   ПОГОДЖЕННЯ

до рішення Володимирецької районної ради

від «__»__________20___ року №___

Про  програму розвитку культури

Володимирецького району  на  період до 2022 року

 

Рішення підготував:

 

 Головний спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації                                 

 Гаврилюк Т.К.                                                                      ___.___.2018 р.

 

 

                                                       ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                              А.П.Рижий

 

Заступник голови районної ради                                           В.В.Савонік

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                          А.В.Бова

 

Голова постійної комісії з питань гуманітарної

політики, комунальної власності,

будівництва та розвитку інфраструктури                              О.І.Першута

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,                  фінансів, податків та економічних питань

розвитку підприємництва та залученню

інвестицій

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                                          

 

 

                   

           

          Ю.Р.Кравчук

 

 

           О.Є.Шикало

Начальник  організаційно-правового відділу

виконавчого апарату районної ради                                      Г.К.Смолій

 

Начальник загального відділу виконавчого

апарату районної ради                                                           О.В.Мельник

 

Начальник відділу культури і туризму

райдержадміністрації                                                             Л.В.Босик                                 

 

 

                                                                                  

      Схвалено                                                          Затверджено

розпорядження голови                                   рішення  Володимирецької

райдержадміністрації                                     районної ради

від  19 січня  2018 року                                   від_____________20 __року

№ 9                                                                    №_______

 

ПРОГРАМА

 розвитку культури Володимирецького району на період до 2022 року

 

                                         І. Загальна частина

 

       Реалізація Програми розвитку культури Володимирецького району на  період до 2017 року, схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26 лютого 2013 року № 51 та затвердженої  рішенням  районної ради від 07 червня  2013 року № 279, забезпечила створення сприятливих умов для здійснення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підвищення ролі народної культури і професійного мистецтва, історико-культурної спадщини та забезпечення населення культурними послугами на сучасному рівні.

       Проведено ремонти приміщень, оновлено матеріально-технічну базу закладів культури і мистецтва.

       Проте, вдалося виконати  не всі заплановані Програмою заходи. Переважно це  завдання, які передбачали вкладення значних бюджетних коштів.

       Районні заклади культури потребують модернізації матеріально-технічної бази, впровадження найсучасніших інформаційних технологій, оновлення інтер'єрів, наповнення фондів бібліотек соціально значущою літературою та періодикою.

       Все це зумовлює необхідність прийняття Програми розвитку культури
на період до 2022 року.

       Зазначена Програма є комплексною та об’єднує всі напрями   діяльності
у сфері культури.

 

ІІ. Мета і основні завдання

 

        Метою Програми є:

        створення умов для збагачення та розвитку культури і мистецтва;      

        збереження, популяризація, актуалізація національної культурної спадщини;

       поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва;

       формування привабливого іміджу Володимиреччини.

       Основними завданнями Програми є:

        створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури і мистецтва;

        забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору району, збереження нематеріальної спадщини;

        збереження культурної спадщини;

        інформатизація культурної сфери;

        здійснення технічного переоснащення закладів культури і мистецтва;

        здійснення підтримки професійного мистецтва;

        актуалізація історичної спадщини;

 

                               ІІІ. Очікувані результати, ефективність Програми

 

       Виконання  Програми дасть змогу:

       поліпшити умови для розвитку культури, задоволення духовних потреб та  забезпечення прав громадян у сфері культури;

       підвищити роль культурної спадщини у духовному розвитку громадян, формуванні національної свідомості;

        забезпечити відродження і розвиток народного мистецтва та мистецького аматорства, культур етносів  через розвиток базової мережі закладів культури;

        розширити  напрями  і  форми  бібліотечного  обслуговування  з використанням інноваційних технологій;

       поповнити бібліотечні фонди соціально значущою літературою, у тому числі краєзнавчого характеру;

       забезпечити ефективне використання бюджетних коштів та залучення додаткових коштів з інших джерел;

      сприяти інтеграції культури Володимиреччини у національний та світовий культурний простір.

     Соціальний ефект реалізації Програми полягатиме у створенні, використанні, розповсюдженні, збереженні культурної спадщини та культурних цінностей і спрямований на забезпечення  підвищення якості і доступу до них.

 

ІV. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених з районного бюджету, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Головний розпорядник коштів Програми – відділ  культури і туризму райдержадміністрації, передбачає видатки для реалізації заходів Програми під час складання бюджету на відповідний рік у межах наявних фінансових ресурсів.

За попередніми розрахунками для виконання передбачених Програмою заходів  з районного бюджету необхідно 10 млн. 929 тис. гривень. У тому числі за роками:

2018 рік – 1 млн. 910 тис. гривень;

          2019 рік – 2 млн. 9 тис. гривень;

          2020 рік – 2 млн. 708 тис. гривень; 

          2021 рік – 2 млн. 86 тис. гривень;

          2022 рік – 2 млн. 214 тис. гривень.

Обсяги видатків уточнюються щороку з урахуванням можливостей районного та відповідних місцевих бюджетів, конкретизації завдань за підсумками виконання у попередні роки.

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                             

V.Заходи з реалізації Програми

 

 

 

Найменування      завдання

Найменування  заходу

Прогнозований

обсяг фінансування  з районного бюджету

 для виконання завдань (тис. гривень)

Всього

    У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА   ОБ’ЄКТІВ   КУЛЬТУРНОГО    ПРИЗНАЧЕННЯ

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація матеріально-технічної бази   закладів культури і мистецтва району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення проектно-кошторисних документацій та ремонт приміщень закладів культури району:

 

 

 

 

 

 

- комунального закладу „Володимирецька дитяча школа мистецтв” Володимирецької районної ради

480

 

 

480

 

 

- комунального закладу „Володимирецький районний історичний музей” Володимирецької районної ради

185

185

 

 

 

 

- центральної районної бібліотеки комунального закладу „Централізована система публічно-шкільних бібліотек” Володимирецької районної ради

193

193

 

 

 

 

- сільського будинку культури                    с. Озеро

276

 

276

 

 

 

- сільського будинку культури                       с. Берестівка(фасаду)

288

 

 

288

 

 

- сільського будинку культури                     с. Берестівка (внутрішні роботи)

145

 

 

 

 

145

- комунального закладу „Рафалівська дитяча музична школа” Володимирецької районної ради

298

 

298

 

 

 

- сільського клубу с. Балаховичі

182

182

 

 

 

 

- сільського будинку культури                                    с. Степангород

290

 

 

290

 

 

- публічно-шкільної бібліотеки                                с. В.Телковичі комунального закладу „Володимирецька     централізована система  публічно-шкільних бібліотек”  Володимирецької районної ради

110

 

 

 

110

 

- сільського клубу с. Біле

190

 

 

 

 

190

- сільського клубу с.Антонівка

200

 

 

 

200

 

- міської публічно-шкільної бібліотеки смт.Рафалівка комунального закладу „Володимирецька централізована система публічно-шкільних бібліотек” Володимирецької районної ради

80

 

 

 

80

 

- центральної районної бібліотеки, районної бібліотеки для дітей комунального  закладу „Володимирецька централізована система публічно-шкільних бібліотек” Володимирецької районної ради

40

 

 

40

 

 

Організація впровадження заходів з цивільного захисту  в закладах культури і мистецтва району

820

145

145

150

180

200

Модернізація тепло та енерго  мереж

850

150

160

165

185

190

Придбання обладнання, меблів, апаратури,  в заклади культури району.

950

150

150

200

200

250

Впровадження енергозберігаючих проектів

1.0

200

200

200

200

200

 

 

Придбання комп’ютерної техніки для публічно-шкільних бібліотек системи, підключення до мережі Інтернет

73

14

17

16

13

13

ІІ. ТЕАТРАЛЬНЕ І МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка національного культурного продукту і провідної ролі митців та менеджерів культури

 

 

 

 

 

 

 

Надання матеріалів для отримання персональних стипендій голови облдержадміністрації та голови       обласної ради провідним діячам, ветеранам і пенсіонерам культури та мистецтва

-

-

-

-

-

-

Присудження  районних, обласних премій   в галузі літератури, охорони культурної спадщини, музичного   і образотворчого мистецтва

245

30

40

50

55

70

3.

Підтримка створення якісних і різноманітних культурно-мистецьких програм, проектів

Участь в конкурсах на здобуття грантів, інвестиційних програм,  проектів.

110

20

20

20

25

25

Прийняття участі для отримання грантів голови облдержадміністрації та голови обласної ради для створення і реалізації творчих проектів у галузі літератури, театрального, музичного, образотворчого мистецтва, хореографії, народного мистецтва, кінематографії

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. РОЗВИТОК  АМАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення сприятливих умов для творчої самореалізації особистості через розмаїття форм художнього самовираження, міжкультурний діалог, культурний взаємообмін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація і проведення культурно-просвітницьких та літературно-мистецьких заходів з відзначення державних свят, важливих пам’ятних подій, ювілейних дат

  1.0

150

170

200

230

250

Сприяння участі кращих аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських, міжнародних, обласних  фестивалях і  конкурсах

310

50

60

65

65

70

Організація та проведення навчальних семінарів-практикумів, творчих змагань, конкурсів професійної майстерності

220

30

40

45

50

55

 Організація  і  проведення культурно-мистецьких заходів міжнародного, всеукраїнського та місцевого значення  (фестивалі, виставки, концертні програми, свята, літературні та мистецькі конкурси, конференції тощо)

1.0

200

200

200

200

200

5.

 

 

Збереження та відродження традиційної народної  культури

 

Запис аматорських колективів з творами народної музики, народними традиціями і обрядами,  народними  піснями і мелодіями, що побутують на Володимиреччині, придбання та поширення компакт-дисків

103

18

15

10

20

40

Виявлення та просування елементів нематеріальної культурної спадщини Володимиреччини до Національного реєстру і Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

65

15

15

10

10

15

Презентація виставок традиційного  народного мистецтва  Володимиреччини на  місцевому рівні, всеукраїнських, міжнародних виставкових заходах.

140

25

25

30

30

30

 

                                                                      ІV. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

 

 

6.

 

 

 

Збереження і відтворення об’єктів  культурного надбання

 

Виготовлення та встановлення охоронних, інформаційних дощок та знаків для об’єктів культурної спадщини

80

20

15

15

15

15

Інвентаризація, паспортизація об’єктів та пам’яток культурної спадщини

170

20

20

30

40

60

                                                                      V. РОЗВИТОК  МУЗЕЙНОЇ  СПРАВИ

 

7.

 

 

 

Комплектування музейних фондів, збереження об’єктів  культурного надбання

 

 

Виготовлення страхового фонду обліково-фондової документації

9.3

1.5

1.5

1.8

2.0

2.5

Придбання програм та переведення обліку музейних фондів в електронний вигляд

40

 

 

40

 

 

Проведення щорічних  краєзнавчих семінарів  з питань музейної комунікації, впровадження сучасних технологій в музейну практику

12.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Придбання предметів музейного значення для фондових колекцій музею району

75

5

10

15

20

25

                                                         

                                                        VI. БІБЛІОТЕКИ  І  БІБЛІОТЕЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація обслуговування користувачів, збільшення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг, збереження регіонального культурного надбання в частині документних ресурсів  

Придбання друкованих, електронних видань  для поповнення фондів бібліотек району

355

50

65

75

80

85

Передплата періодичних видань  для бібліотек району

320

50

60

65

70

75

Організація і проведення  літературних свят, фестивалів, конкурсів  бібліотеками району

15

3

3

3

3

3

Виготовлення наочної реклами для популяризації книги і читання 

7.1

1

1.1

1

2

2

 

VII. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ В РАЙОНІ

 

 

9.

Створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери в районі

Проведення регулярного

моніторингу читацького попиту у бібліотеках району та соціологічних досліджень з метою визначення рівня доступності місцевої книжкової продукції та її популярності серед читачів

1.7

0.2

0.3

0.5

0.3

0.4

 

 

 

РАЗОМ

 

10929

1910

2009

2708

2088

2214

                                             

 

   

                                                                                                                                                  

моменти життя