• Телефон: +38 (03634) 2-39-69
  • Сайти:

ПОЛОЖЕННЯ про регіональний Фестиваль-Огляд повстанської пісні „Повстанський гомін”

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

ПОЛОЖЕННЯ

про  регіональний Фестиваль-Огляд повстанської пісні

Повстанський гомін

1.    Мета і завдання.

Регіональний Фестиваль-Огляд (далі Фестиваль-Огляд) повстанської пісні „Повстанський гомін” заснований з метою популяризації та відродження повстанської пісні, возвеличення міці українського народу, прославлення борців за волю України. Проводиться з нагоди відзначення першого бою Української Повстанської Армії у смт. Володимирець.

Метою фестивалю є відродження, широка популяризація і подальший розвиток кращих зразків української пісенної творчості, а саме стимулювання розвитку репертуару повстанських пісень, створення нових яскравих творів, залучення обдарованої молоді до творчої діяльності, створення умов для більш повного розкриття творчих індивідуальностей молодих авторів, співаків, відкриття нових імен та популяризація кращих виконавців. Цей мистецький захід покликаний сприяти формуванню національної свідомості, зростанню української культури та забезпечення духовності народу, високохудожніми засобами пропагувати ідеї молодої Української держави.

2. Організатори.

Засновником  (далі Організатором) фестивалю та повстанської пісні „Повстанський гомін” є Володимирецька районна державна адміністрація, відділ культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації.

Організаторами фестивалю є Володимирецька районна державна адміністрація в особі відділ культури і туризму. Співорганізаторами є Володимирецька районна рада, Володимирецька селищна рада, інші (за згодою).

За згодою Організатора до складу організаторів Фестивалю-Огляду можуть бути включені інші організації, фізичні особи які мають конкретні пропозиції і братимуть участь у реалізації спільно затвердженої програми фестивалю та здійснювати співфінансування.

3. Підготовка, організація та проведення.

З метою забезпечення ефективної організації та проведення Фестивалю-Огляду Організатор створює оргкомітет та журі,  склад яких,  при потребі, може бути зміненим у ході підготовки Фестивалю-Огляду.

4. Оргкомітет.

Оргкомітет здійснює весь необхідний обсяг роботи з підготовки, організації та проведення Фестивалю-Огляду.

Оргкомітет призначає виконавчого директора, проводить збір заявок на участь, складає програму проведення, кошторис витрат, обирає журі,  залучає необхідних фахівців для ефективної підготовки та організації Фестивалю-Огляду, відповідає за рекламно-інформаційне та матеріальне забезпечення (преса, радіо, телебачення, призи, дипломи, оформлення сцени, озвучення, освітлення тощо).

5. Журі

Журі обираються з числа організаторів і співорганізаторів (інших юридичних та фізичних осіб за згодою), а також фахівців у музичному жанрі.

6. Учасники, умови та порядок проведення.

Фестиваль-Огляд проводиться в  смт. Володимирець в першу декаду лютого щороку.

У Фестивалі-Огляд мають право брати участь аматорські колективи вокально-хорового та музичного жанрів та окремі виконавці:

     -   вокальні ансамблі (чоловічі, жіночі);

-   солісти-вокалісти, дуети, тріо, квартети (чоловічі, жіночі);

-        вокально-інструментальні ансамблі;

Обов’язковими для всіх творчих колективів, учасників фестивалю є:

-        виконання повстанських пісень, їх аранжувань;

-        пісень, пов’язаних з повстанською темою, їх аранжувань та обробок.

-       допускаються авторські пісні дозволеної тематики

Кількість  творів всіх жанрів  для одного виконавця - не більше двох.

Регламент виступу учасників фестивалю до 10 хвилин.

Вікові обмеження відсутні.

7. Номінації.

1 хорові колективи (народні,академічні);

2 вокальні ансамблі (народні, академічні, естрадні, шоу-групи);

3 фольклорні гурти;

4 інструментальні колективи;

5 солісти-інструменталісти;

6 солісти-вокалісти (виконавці українських пісень та творів українських авторів).

Допускається встановлення окремих номінацій спонсором чи співорганізатором за погодженням з Організатором.

8. Фінансування.

Фінансування Фестивалю-Огляду здійснюється за рахунок коштів організаторів фестивалю, а також інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Проїзд і оплата добових, а також харчування для учасників фестивалю здійснюється за рахунок відряджуючої сторони.

Учасники фестивалю нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів за рішенням журі, сувенірами, цінними подарунками. Сувенір розробляється та затверджується організаторами).

9. Порядок подання документів для участі.

Для участі необхідно надати  матеріали не пізніше, як за 7 днів до дати проведення: 

- творчу характеристику на колектив (довільна форма);

- програму виступу;

- заявку на колектив згідно Додатку:

Адреса і телефони Організатора.

Відділ культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації

34300, Рівненська обл.,    смт. Володимирець,    вул. Соборна, 32   тел/факс  (03634) 2-39-69. volod_cultura@ukr.net 

 

Додаток

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участь в Фестивалі-Конкурсі повстанської пісні

Повстанський гомін

 

1.          Повна назва колективу (прізвище, ім’я, по-батькові учасника), кількість учасників колективу, відомча належність.

2.          Поштова адреса та номер контактного телефону керівника колективу (учасника).

3.          Назва твору/творів з зазначенням авторів  .

4.          Супровід твору/творів (без супроводу, інструментальний ансамбль, баян, фонограма на CD диску, міні-диску, аудіо плівці, тощо).

5.          Дозвіл на використання персональних даних.(Додаток)

 

Дата заповнення  заяви

 

“_____”____________20___ року                                                    Підпис    

 

Додаток

ЗГОДА

на обробку персональних даних

           

            Я, __________________________________________________________________        

                                          (прізвище, ім’я по батькові)

(народився___________________ 19____року, паспорт серія ______ №___________виданий __________________________________________________________________                                                                          

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з ціллю ведення бази персональних даних та з метою забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди; відомості про декларування доходів, зобов’язання фінансового характеру та відомості про майновий стан державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї, автобіографічні дані, відомості про трудову діяльність, особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомості про зареєстроване або фактичне місце проживання, відомості про перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану здоров’я в межах, визначених законодавством, дані щодо періоду надання відпусток дані, що підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото);

використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних     (стаття 14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

______ ______________20___р.                                       _____________________                                                                                        

Зіркове Полісся forever!

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Провінційне життя досить непросте,але напрочуд цікаве своїм побутовим колоритом та неповторністю. Мова йтиме про автентику,якою таке багате наше Полісся! Цьогоріч чергову експедицію районами Рівненщини здійснювала команда «Фольк-Music Першого Національного. Результатом відбору стали два колективи Володимиреччини культурної:»Сваряни»(Сваринівський сльський клуб),керівник Оксана Василюк та «Берегиня»(Балаховицький сільський клуб),керівник Надія Давидюк. Обидва запрошені на зйомки проекту,ефір відбувся у 2017 році та один з них став фіналістом півріччя.віддавши свою подальшу долю на рішення журі….

 

 «..Ой пойду я до броду,та й по чистую воду, ой стану я та й подівлюса,- чи хороша на вроду..»
З приємними згадками підспівувала я та дівчата-«Сваряни» ,повертаючись зі столиці 12 грудня.
Київ  прийняв гостинно і тепло: друзі на Першому Національному  радо вітали та впізнавали нас серед великої кількості барвисто одягнених в національний одяг всіх регіонів учасників запису гала-концерту «Фольк-Music». Попри надзвичайно ранній виїзд, дівчата трималися професійно, рівень попередньої підготовки до зйомки дався взнаки - ми записались за два дублі(хоча в основному для якісного кадру треба до десятка разів, щоб відшліфувати сценічну поставу та виконавську майстерність ). Завдяки сучасним комунікаціям ,до зустрічі на студії з нашою коліжанкою по виступу  Катериною Пушкіною,опрацювали партитуру нашого виступу.
Довідка: 
Катерина Пушкіна  народилася 6 лютого 1985 року в місті Феодосія
У 2008 році стала солісткою Державного Академічного ансамблю пісні і танцю МВС України. За час роботи в ансамблі на посаді артиста –вокаліста Катерина Пушкіна написала чимало патріотичних пісень і виконала їх з хором і балетом колективу. "Національна Гвардія", "Нова поліція", "Моя молитва" нею написані спеціально для МВС та Національної Гвардії України. Як композитор і поет, Катерина Пушкіна, активно бере участь в музичному житті України. Неодноразово перемагала на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. У 2015 році указом президента, Катерині Пушкіній присвоєно почесне звання Заслуженої артистки України. Сьогодні заслужена артистка України і автор пісень продовжує гастролювати з Державним Академічним Ансамблем пісні і танцю Національної Гвардії України по всіх регіонах країни, працює над створенням нових пісень.

  Хоча на студії ми не вперше, але щоразу вражає ота «телекухня»,де готуються страви для глядача на всі смаки і вподобання. Павільйони різних телепередач, довгі коридори ,де заклопотано метушаться технічні працівники, статисти та інженерні працівники, а то й зірки маштабні та маститі! Цього разу познайомились особисто з Олександром ПономарьовимВолодимиром Гришком, Дімою Коляденко, гуртом «Гардамани» , вчергове зустрілись з Ольгою Сумською та відомою українською  дизайнеркою Оксаною Полонець.
  Задля кращої уяви даного процесу скажу, що цей новорічний ефір програми «Фольк-M
usic» знімається пять днів,загалом задіяно до 80 колективів та окремих виконавців. Процес зйомки починається о 8 ранку і до 22 вечора вся команда працює в прямому розумінні «в поті чола»,бо софіти та прожектори гріють серйозно!


«
Сваряни» отримали свою відзнаку переможця, почули подяку в свою адресу та подякували навзаєм Оксані Пекун та Володимиру Коваленку(авторам проекту). Їхали поліщуки на телебачення не з порожніми руками: везли багато оригінальних подарунків. Різвяні мега коржі-калити,горнятка зі світлинами колективу Оксани Пекун та логотипу програми,чай-зілля від Василинки,набори "Сваринівської мирової"   і навіть..сало в шоколаді!
  Приємністю стала зустріч з нашим народним депутатом Василем Яніцьким. Він, дізнавшись напередодні про наш приїзд, полишив справи державні та прибув підтримати і привітати переможниць фінансовим подарунком. З любов’ю та теплотою обнімав свою улюбленицю Василинку Василюк, щиро дякував за талант та збереження традицій всім учасницям колективу. Його підтримка нашої галузі постійно дає хороші результати, як от ця чергова перемога . В свій час, завдяки його фінансовій підтримці поїздки, першу нагороду «Фольк-Music» отримали «Надвечіря» з Хиноч(2012).
  Всім миром відряджали «Сварян» у поїздку. Окрім фінансової та методичної допомоги відділу культури і туризму , керівник і разом завідувач місцевого клубу Оксана Василюк знайшла підтримку в особі депутата обласної ради Петра Мартинюка,- вихідця зі Сваринь, Віктора Буряченка,- директора дослідного господарства ДПДГ"Городецьке", а асоціація «Український бурштиновий світ» в особі Галини Симхи  надала цінні  подарунки для Оксани Пекун та Каті Пушкіної.
Втомлені та задоволені поїздкою, дівчата ділились новими враженнями ,надзвонювали рідним та вже переймались справами домашніми. Співали про мамині яблуні , про жіночу долю, відміряючи серцями кілометри до рідної домівки.Вони ще повністю й не розуміють, який величезний внесок зробили в збереження автентичної пісенної спадщини, в рекламу Поліської глибинки, рідної Володимиреччини! Щоразу тішусь новими творчими досягненнями наших щирих, простих і працьовитих людей-зірочок!
  Запрошую і вас, друзі, насолодитись безмежним морем української народної пісні, цікавих аранжувань та колоритом рідних «Сварян» в НОВОРІЧНУ НІЧ НА ПЕРШОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ В ПРОГРАМІ ДЛЯ ВСІХ ПОКОЛІНЬ «ФОЛЬК-MUSIC»!
Людмила Босик. 
світлини : Дарини Босик

Більше світлин та відео : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1599945570025990&type=3

Зіркове Полісся forever!

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

«..Ой пойду я до броду,та й по чистую воду, ой стану я та й подівлюса,- чи хороша на вроду..»
З приємними згадками підспівувала я та дівчата-«Сваряни» ,повертаючись зі столиці 12 грудня.
Київ  прийняв гостинно і тепло: друзі на Першому Національному  радо вітали та впізнавали нас серед великої кількості барвисто одягнених в національний одяг всіх регіонів учасників запису гала-концерту «Фольк-Music». Попри надзвичайно ранній виїзд, дівчата трималися професійно, рівень попередньої підготовки до зйомки дався взнаки - ми записались за два дублі(хоча в основному для якісного кадру треба до десятка разів, щоб відшліфувати сценічну поставу та виконавську майстерність ). Завдяки сучасним комунікаціям ,до зустрічі на студії з нашою коліжанкою по виступу  Катериною Пушкіною,опрацювали партитуру нашого виступу.


Довідка: 
Катерина Пушкіна  народилася 6 лютого 1985 року в місті Феодосія
У 2008 році стала солісткою Державного Академічного ансамблю пісні і танцю МВС України. За час роботи в ансамблі на посаді артиста –вокаліста Катерина Пушкіна написала чимало патріотичних пісень і виконала їх з хором і балетом колективу. "Національна Гвардія", "Нова поліція", "Моя молитва" нею написані спеціально для МВС та Національної Гвардії України. Як композитор і поет, Катерина Пушкіна, активно бере участь в музичному житті України. Неодноразово перемагала на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. У 2015 році указом президента, Катерині Пушкіній присвоєно почесне звання Заслуженої артистки України. Сьогодні заслужена артистка України і автор пісень продовжує гастролювати з Державним Академічним Ансамблем пісні і танцю Національної Гвардії України по всіх регіонах країни, працює над створенням нових пісень.

  Хоча на студії ми не вперше, але щоразу вражає ота «телекухня»,де готуються страви для глядача на всі смаки і вподобання. Павільйони різних телепередач, довгі коридори ,де заклопотано метушаться технічні працівники, статисти та інженерні працівники, а то й зірки маштабні та маститі! Цього разу познайомились особисто з Олександром ПономарьовимВолодимиром Гришком, Дімою Коляденко, гуртом «Гардамани» , вчергове зустрілись з Ольгою Сумською та відомою українською  дизайнеркою Оксаною Полонець.
  Задля кращої уяви даного процесу скажу, що цей новорічний ефір програми «Фольк-M
usic» знімається пять днів,загалом задіяно до 80 колективів та окремих виконавців. Процес зйомки починається о 8 ранку і до 22 вечора вся команда працює в прямому розумінні «в поті чола»,бо софіти та прожектори гріють серйозно!
«
Сваряни» отримали свою відзнаку переможця, почули подяку в свою адресу та подякували навзаєм Оксані Пекун та Володимиру Коваленку(авторам проекту). Їхали поліщуки на телебачення не з порожніми руками: везли багато оригінальних подарунків. Різвяні мега коржі-калити,горнятка зі світлинами колективу Оксани Пекун та логотипу програми,чай-зілля від Василинки,набори "Сваринівської мирової" і навіть..сало в шоколаді!
  Приємністю стала зустріч з нашим народним депутатом Василем Яніцьким. Він, дізнавшись напередодні про наш приїзд, полишив справи державні та прибув підтримати і привітати переможниць фінансовим подарунком. З любов’ю та теплотою обнімав свою улюбленицю Василинку Василюк, щиро дякував за талант та збереження традицій всім учасницям колективу. Його підтримка нашої галузі постійно дає хороші результати, як от ця чергова перемога . В свій час, завдяки його фінансовій підтримці поїздки, першу нагороду «Фольк-Music» отримали «Надвечіря» з Хиноч(2012).
  Всім миром відряджали «Сварян» у поїздку. Окрім фінансової та методичної допомоги відділу культури і туризму , керівник і разом завідувач місцевого клубу Оксана Василюк знайшла підтримку в особі депутата обласної ради Петра Мартинюка,- вихідця зі Сваринь, Віктора Буряченка,- директора дослідного господарства ДПДГ"Городецьке", а асоціація «Український бурштиновий світ» в особі Галини Симхи  надала цінні  подарунки для Оксани Пекун та Каті Пушкіної.
Втомлені та задоволені поїздкою, дівчата ділились новими враженнями ,надзвонювали рідним та вже переймались справами домашніми. Співали про мамині яблуні , про жіночу долю, відміряючи серцями кілометри до рідної домівки.Вони ще повністю й не розуміють, який величезний внесок зробили в збереження автентичної пісенної спадщини, в рекламу Поліської глибинки, рідної Володимиреччини! Щоразу тішусь новими творчими досягненнями наших щирих, простих і працьовитих людей-зірочок!
  Запрошую і вас, друзі, насолодитись безмежним морем української народної пісні, цікавих аранжувань та колоритом рідних «Сварян» в НОВОРІЧНУ НІЧ НА ПЕРШОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ В ПРОГРАМІ ДЛЯ ВСІХ ПОКОЛІНЬ «ФОЛЬК-MUSIC»!
Людмила Босик. 
світлини : Дарини Босик

 

Більше світлин та відео : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1599945570025990&type=3

Професійне свято #ВолодимиреччинаКультурна

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

В п'ятницю, 10 листопада, в приміщенні районного будинку культури відбувся урочистий концерт до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Голова адміністрації Володимир Хоружий привітав усіх словами подяки: "Щиро вдячний працівникам будинків культури та клубних установ, бібліотек, мистецьких навчальних закладів, учасникам аматорських колективів за сумлінну працю, безперервний творчий пошук, за вагомі духовні здобутки!" 
За досягнення в сфері культури були нагороджені грамотою народного депутата України Василя Яніцького, грамотами та подяками Володимирецької райдержадміністрації та районної ради. А колектив Мульчицького сільського будинку культури за сприяння Олексія Муляренка отримав у подарунок таку бажану для них гармошку. 
Ще раз зі святом Вас! Невичерпних творчих джерел та яскравих ідей!

 

Про виконання Програми розвитку культури Володимирецького району на період до 2017 року

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

                         

Про виконання Програми розвитку культури Володимирецького району на  період до 2017 року

 

        Керуючись статтями 6, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законами України, «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», та відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2013 р. № 52 «Про програму розвитку культури Рівненської області на період до 2017 року»,                 з метою забезпечення реалізації стратегічних цілей державної політики у сфері культури району.   Розроблення даної Програми обумовлене потребами і пропозиціями користувачів і передбачає покращення ресурсного забезпечення публічно-шкільних бібліотек та клубних установ їх поліпшення матеріально-технічної бази. Програма відповідає завданням з розвитку культури, що містяться в Посланні Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році» та в Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

       Головною метою Програми є економічне та організаційне забезпечення реалізації стратегічних цілей державної політики у сфері культури, зокрема:

       створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення, надання  йому соціально рівних з іншими верствами населення можливостей  для задоволення культурних потреб;

Забезпечення дозвіллєвими та культурно-мистецькими заходами населення Володимирецького району здійснюють:

- 46  бібліотек;

- 41 заклад культури клубного типу;

          - КЗ «Рафалівська дитяча музична школа» Володимирецької районної ради;

         - КЗ « Володимирецька дитяча школа мистецтв» Володимирецької районної ради;

         - КЗ «Володимирецький районний історичний музей» Володимирецької районної ради  з відділом «Музей історії вузькоколійної залізниці та поліського краю».

З метою модернізації матеріально-технічної бази установ культури і мистецтва                 

 

Проведено ремонтні роботи установ культури:

 

         2015              2016           2017
Будинок культури села Степангород - ремонт покрівлі Районний будинок культури Рафалівська дитяча музична школа
Будинок культури села  Берестівка - ремонт покрівлі Публічно-шкільна бібліотека с.Більська Воля Володимирецька дитяча музична школа
Будинок культури                  с. В.Цепцевичі, Публічно-шкільна бібліотека с. Стара Рафалівка Будинок культури                   с. Берестівка
Будинок культури                  с.Б.Воля Публічно-шкільна бібліотека с. Половлі Будинок культури                   с. Б.Воля
Клуб с.Довговоля Публічно-шкільна бібліотека с. Новаки Центральна районна бібліотека
Клуб с.Балаховичі Районна дитяча бібліотеа Будинок культури                 с. Половлі
ПШБ с. Кідри, Будинок культури с.В.Цепцевичі, Будинок культури                   с. Степангород
ПШБ В.Телковичі, Будинок культури с.Більська Воля Будинок культури                        с. Городець
ПШБ Біле   Клуб с. Довговоля
ПШБ Сопачів,   Клуб с. Лозки
ПШБ Антонівка   Будинок культури                    с. Заболоття
ПШБ Озеро   Публічно-шкільна бібліотека                                с. Ст. Рафалівка
ПШБ Хиночі   Публічно-шкільна бібліотека с. Сопачів
ПШБ Степангород   Публічно-шкільна бібліотека с  Рафалівка
ПШБ Берестівка    
ПШБ Б.Воля    
ПШБ Заболоття,    
ПШБ Цепцевичі,    
ПШБ Н. Рафалівка   140,2
ПШБ Жовкині.    
Ск Чаква   10.0
 освоєно  коштів           42.2 тис.грн..  освоєно  коштів513.9 тис. грн    освоєно  коштів                                                      258.4 тис. грн..

                          

                                  Проведено технічне обстеження вогнегасників 

 

         2015              2016           2017
39 одиниць на суму 3.4 тис. грн.. 22 одиниць на суму 1.2  грн.. 44 одиниці на суму – 4.3 грн.
     
     

 

                        Впровадження енергозберігаючих засобів (вікна, двері)

 

         2015              2016           2017
Централізована система публічно-шкільних бібліотек (шкільний відділ)- 6 шт. Будинок культури                        с. Половлі Клуб с. Лозки (двері)  
  Будинок культури                        с. Хиночі, Будинок культури                              с. Заболоття
  Центральна районна бібліотека  

 

 

         Матеріально – технічна база  закладів культури району                               

                                        поповнилась

 

         2015              2016           2017
210.0 тис. грн. 240.0 тис. грн..  

 

       Мережу бібліотек КЗ « Володимирецька централізована  система публічно-шкільних бібліотек» складають 46 бібліотек сфери Міністерства культури і туризму України:   центральна районна бібліотекарайонна бібліотека для дітей, Рафалівська  міська бібліотека,  43 публічно-шкільні бібліотек, 4 шкільні відділи .

       Бібліотечним обслуговуванням у районі охоплено 52.9 % (32 281 читач) населення району.    

      Бібліотечне обслуговування здійснюють 72 бібліотечні працівники.

       Із загальної кількості бібліотечних працівників працюють:

             - повний робочий день - 64 особи;

             -   не повний робочий день – 8 осіб.

       70( 97.2%) -  працівники з вищою і базовою вищою освітою, в т.ч. 58 (80.5%) з спеціальною бібліотечною освітою.           

                   З метою забезпечення комфортного стану у бібліотеках системи, за кошти спонсорів, партнерів, волонтерів щорічно  проводились поточні,косметичні  ремонти у приміщеннях бібліотек.

                   У 2016 році , за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження , проведено ремонт приміщення центральної районної бібліотеки на суму 199 999 грн. На  поточний ремонт приміщення районної бібліотеки  для дітей використано кошти спеціального  рахунку  в сумі 2787 грн . За кошти спонсорів проведено ремонти у Городецькій публічно-шкільній бібліотеці , Більськовільській публічно-шкільній  бібліотеці .  У приміщення центральної районної бібліотеки придбано жалюзі на суму 3148 грн.  Оновлено матеріальну базу районної бібліотеки для дітей, Городецької публічно-шкільної бібліотеки, Мульчицької публічно-шкільної бібліотеки.      Спонсорами  придбано меблі:столи аудиторні, комп”ютерні, стільці, стелажі, кафедри , меблеві стінки на загальну  суму 55851 грн.  Здійснено перезарядку 9 вогнегасників   у бібліотечних установах району.

                Проводилась робота по забезпеченню регулювання у сфері енергозбереження, впровадження енергозберігаючих технологій. У 2017 році   Володимирецькою центральною районною бібліотекою підготовлено та подано  на обласний конкурс проектів  з енергоефективності проект «Капітальний ремонт теплового вузла з встановленням вузла регулювання споживання теплової енергії Володимирецької центральної районної бібліотеки, вул.Соборна,24, с.м.т.Володимирець».

               У 2015 році  за кошти мецената Віктора Мялика здійснено заміну 6 вікон на склопакети у шкільному відділі ЗОШ №1 І –ІІІ ст. районної бібліотеки для дітей та у 2016 році заміну 4 вікон  у Воронківській  публічно-шкільній бібліотеці і 4 вікон у 2017 році  у Антонівській публічно-шкільній бібліотеці.

             Заміну дверей на енергозберігаючі проведено у Рафалівській міській бібліотеці, центральній районній бібліотеці.

               Комп’ютерну техніку використовують 25 (54.3 %) бібліотек району.  У сільській місцевості комп’ютеризовано 21 (47.8%) публічно-шкільна бібліотека.

              До мережі Інтернет підключено  16 бібліотечних установ – що становить 34.8% з них 13 (28.2%) у сільських бібліотеках .  

            Здійснено заходи по підтримці і розвитку професійного мистецтва, сприяння в отриманні  персональних стипендій голови облдержадміністрації, голови обласної ради  провідним діячам,ветеранам і пенсіонерам культури   і мистецтва.У 2015 році персональну стипендію голови облдержадміністрації, голови обласної ради отримала пенсіонерка, бібліотекар Володимирецької районної бібліотеки для дітей - Симонюк Надія Петрівна.                              

 

          Проводилась робота  щодо участі бібліотечних установ в конкурсах на здобуття грантів, інвестиційних програм, проектів. Отримано гранти від  програми «Бібліоміст» за проекти «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету-5»та проекту «Планування сім”ї  і збереження репродуктивного здоров'я населення»(2013,2014р.р.) на отримання комп’ютерної техніки, безкоштовного користування інтернетом у бібліотеках .     Грантова вартість відповідно:      25.3 ,   14.3 тис.грн.

            Гранти  проектів в сумі 11 тис .грн  «Городецькі стежки відомих людей», «Створення атр-об”єкту садиби Урбановських в с.Городець» використано   на створення історичної музейної експозиції «Городецькі стежки відомих людей» у Городецькій публічно-шкільній бібліотеці

          Кошти гранту  голови облдержадміністрації та голови обласної ради у галузі літератури, театрального, музичного, образотворчого мистецтва, хореографії, народного мистецтва, кінематографії для створення і реалізації творчих проектів (2014 р.) спрямовано  на видання збірки власних творів Любові та Анастасії Бачинської «Волошкове дитинство» читачів Іванчівської публічно- шкільної бібліотеки.

.         Протягом трьох останніх років за успіхи у роботі відзначено Почесною Грамотою депутата Верховної Ради України Василя Яніцького - 1 працівник, Грамотами та Подяками Володимирецької районної ради та Володимирецької районної державної адміністрації  - 9 осіб, Грамотами та Подяками відділу культури і туризму райдержадміністрації – 14 осіб . Подяку, за надану допомогу учасникам АТО,  від командування та особового складу 6 механізованої роти с.мт. Станичне - Луганське  отримала Володимирецька районна бібліотека для дітей

         На базі  Городецької публічно-шкільної  бібліотеки проведено міжнародний семінар «Бібліотечний туризм. Пізнай свій край через бібліотеки»(2016р.).

    Його учасники- консул Генерального консульства РП у Луцьку Ельжбєта Зелінська, представники управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації, відомі українські письменники, музейні фахівці та бібліотекарі Рівненської області та Люблінського воєводства республіки Польща були вражені новим обличчям сільської бібліотеки, яка зустріла їх сучасним інтер’єром і новими послугами.

          У 2017 році  Городецька публічно-шкільна бібліотека стала базою для проведення  обласного семінару «Місце сільської бібліотеки в туристичній інфраструктурі Рівненської області».  Учасники: бібліотечні працівники відділу маркетингу та наукової роботи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки на чолі з директором В.Ярощук та заступник директора з наукової роботи О.Промська , бібліотечні працівники сільських бібліотек області  мали можливість ознайомитись з  досвідом роботи по  створенню музейного простору у бібліотеці, акумулювання історико-краєзнавчих , туристичних матеріалів, створення бібліотеки нового формату.

          У  бібліотеках району щорічно проходить  конкурс «Краща книга Рівненщини» та «Краща книга Володимиреччини» для визначення кращої  книги місцевих авторів. Конкурс проходить  у номінаціях «Прозове видання», «Поетична збірка», «Історико-краєзнавче видання», «Довідкове видання», «Документальне видання чи мемуари», «Літературний дебют».

         З  нагоди святкування Всеукраїнського дня бібліотек, у бібліотеках району  проведено   комплекс заходів.

        Під час Всеукраїнського тиждень дитячого читання у бібліотеках району читачі-діти приймали участь у вікторинах,конкурсах ,захоплюючих літературних подорожах, зустрічах з цікавими людьми, що їх організовувала кожна бібліотечна установа

      Володимирецька центральна районна бібліотека визнана   лауреатом четвертого обласного фестивалю-конкурсу інноваційного бібліотечного досвіду  у номінації «Моя унікальна аудиторія»

      Гран-прі п’ятого обласного конкурсу кращого  інноваційного бібліотечного досвіду (2015 р.) отримала Іванчівська публічно-шкільна бібліотека. Досвід роботи «Діалог поколінь» було представлено у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці під час заключного (обласного) етапу конкурсу.                               

                                        Поповнення книжкових фондів бібліотек

 

Рік Всього надійшло книг Сума (грн.) Бюджетні кошти Інші джерела
2017 2111 прим. 108731 грн - 108731 грн
2016 33058 прим. 1098004 грн - 1098004 грн

                                       Передплата періодичних видань

Рік Передплачено назв Сума (грн.) Бюджетні кошти Інші джерела
2017 44 назви 38267 24997 13270
2016 20 назв 24910 24910 8894

      Фонди бібліотек Володимирецької ЦСПШБ у 2016 році поповнено  33058 прим. на суму 1 098 004грн. Станом на 1 жовтня 2017  року у  фонди централізованої бібліотечної системи надійшло  2111 примірників документів на суму 108 731грн. 40  коп. 

     Основними джерелами комплектування книг універсального змісту були :  Державна програма  «Українська книга», «Щодо придбання україномовних книг для поповнення фондів бібліотек» ,«Підтримки книговидання, сприяння книгорозповсюдженню та популяризації історичних досліджень у Рівненській області», благодійний фонд «Наш край», обласна бібліотека для молоді , книги , подаровані читачами та книги, придбані  за кошти від платної діяльності бібліотек.

     У 2016 році   за бюджетні кошти на 2 півріччя 2016 р. передплачено 20 назв  періодичних видань на суму  24 910 грн. За кошти  від платної діяльності  передплачено 21  назву періодичних видань на суму 8894 гр.  На ІІ півріччя 2017 року переплачено 44 назви періодичних видань на суму 38 267 грн. 59 коп. За бюджетні кошти передплачено 13 назв періодичних видань на суму 24 997 грн. 33 коп. За кошти від платної діяльності бібліотек передплачено 31 назва періодичних видань на суму 13 270 грн. 26 коп.

Проблемні питання :  

      Недостатнє фінансування на поповнення книжкових фондів та передплату періодичних видань, комп’ютеризація бібліотек( придбання комп’ютерів , підключення до мережі Інтернет  бібліотек системи ) .

   

У  2016 - 2017 роках проведено  внутрішній ремонт  КЗ «Володимирецький РБК» ( службові кабінети)  на суму – 32.3тис.грн.Придбано  комп’ютерну техніку, меблі на загальну суму – 35.0 тис.грн.

Новацією в створенні нових якісних і різноманітних культурно-мистецьких проектів  стало   проведення  районного свята повстанської пісні «За волю краю», присвяченого  74 – й  річниці Першого бою УПА, пасхальних заходів «Великодня веселка», участь у Міжнародному флешмобі Global Shevchenko.

 Район було достойно представлено  на міжнародних та всеукраїнських  фестивалях і конкурсах . Так, аматор КЗ «Володимирецький РБК» Наталія Андрєєва стала дипломантом III- го Міжнародного молодіжного фестивалю мистецтв «Пісенний Спас» ім.В.Шинкарука  у номінації «Виконавець авторської пісні» ( м.Житомир), а  cолістка КЗ «Володимирецький РБК» Юлія Гарбариніна  та вокальне тріо «Погорина» Городецького СБК – учасники Всеукраїнського молодіжного мистецького соціально – екологічного форуму «Біле озеро»;

             Працівниками КЗ “Володимитрецький РБК» та закладів культури клубного типу багато зроблено для популяризації культурних надбань району.                                                                    Серед масштабніших це :

-районне мистецьке свято колядок і щедрівок «Володимиреччина колядує»;

-тематичний захід до Дня Соборності України  «Нам берегти, тебе, Соборну і єдину»;

- акція вшанування пам’яті жертв Голокосту «Запали шість свічок»;

айонний огляд читців – аматорів «Кобзарева струна не вмирає» присвячений пам'яті Т.Шевченка;                                           

- музично- розавжальна імпрезаА жінка в світ приходить для любові…» приурочену Міжнародному дню прав жінок  і миру;

- мітинг з нагоди 100 – річчя утворення Української Центральної Ради;

- свято народного мистецтва та дитячої творчості «Великодній вернісаж»;

- велоестафета «Маки пам’яті» з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення;

- звітний концерт аматорських колективів КЗ «Володимирецький РБК» «Ласкаво просимо»;

- VI – й  відкритий регіональний етнографічно – туристичний фестиваль  «Бурштиновий шлях»;                                                     

- урочисте підняття Державного Прапора України та святковий концерт «Ти будеш жити Україно»;

- свято селища Володимирець  за участю аматорських колективів  КЗ «Володимирецький РБК»;

- святковий концерт до Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана  «Кожне серце обігрій любов’ю»;                                                                                                                                   - святковий концерт до Дня працівників освіти ;        

-- районне свято з нагоди відзначення Дня захисника України «За волю, за славу,за долю України»;                                                                                                                                                                      - сільські мережеві  фестивалі.

Виїзні  заходи:

-різдвяні колядування для жителів  селища за участю народного аматорського чоловічого вокального колективу «Верес»; 

- різдвяні вітання для учасників Міжнародного семінару працівників освіти;                                                                                                                                      - вітання для учасників Всеукраїнського семінару педагогічних працівник

- участь НАК «Верес» в обласних заходах з нагоди відзначення Дня Конституції України;

- виїзні концерти та вітання аматорськими колективами КЗ «Володимирецький РБК» з нагоди  проведення мережевих фестивалів у с.Липно,Дубівка,Сварині,Красносілля, Острівці, Озерці, Хиночі.;

-зустріч іноземної делегації туристів на вузькоколійній залізниці «Антонівка – Зарічне;

Виставки:

- виставка вишитих  ікон «У торжестві і сіянні Різдва»;

- обласна та районна виставкові акції «Мистецтво одного села» за участю майстрів декоративно – ужиткового мистецтва Хиноцької сільської ради;

-виставка картин художника – аматора Петра Ошурка (с.Ст.Рафалівка);

-виставка виробів декоративно – ужиткового мистецтва «Великодня веселка»;

- виставка картин – карикатур Юрка Журавля( м.Рівне)

-виставки робіт майстрів декоративно – ужиткового  мистецтва під час проведення VI – го відкритого регіонального етнографічно – туристичного фестивалю  «Бурштиновий шлях»;

Аматорські колективи району приймали участь в обласних заходах:

-  у XIII – му  обласному фестивалі пісенно – музичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви» прийняв участь  аматорський фольклорний колектив «Оберіг» Балаховицького сільського клубу ;

-- читці – аматори  сільського будинку культури с.Заболоття та клубу с. Сварині  Вікторія Чулюк та  Василина Василюк переможці районного та учасники обласного  конкурсу читців – аматорів «Кобзарева струна не вмирає»;

-  в обласному святі народної творчості та побуту  «Барви Надстиря» (м.Вараш)  прийняли участь фольклорні   аматорські народні колективи сільських  будинків культури     «Світанок»  с.Ромейки та «Любисток» с. Мульчиці і фольклорний   колектив « Сваряни»  сільського клубу с.Сварині;                                                                                             - в обласному святі народного мистецтва історії та побуту «Красносільські вітряки» (с.Красносілля Гощанського р- ну) прийняв участь аматорський вокальний  колектив «Ексклюзивні кадри»   сільського клубу с.Новаки;                                                                                                                                                - в обласному відкритому фольклорно – етнографічному фестивалі «Журавлина» (с.Бродниця Зарічненськго р -ну) прийняв участь чоловічий вокальний гурт «Озерські парубки» Озерського сільського будинку культури.                                             

 

З метою дослідження, збереження та відродження традиційної народної культури нашого краю відбулася творча експедиція телепрограми «Фольк - music» Першого Національного телеканалу для запису фольклорних аматорських колективів «Сваряни» сільського клубу с.Сварині та «Оберіг» сільського клубу с.Балаховичі. А також проведено  аудіозапис фольклорних колективів району(«Оберіг»  СК Балаховичі, народного аматорського колективу «Берегиня» СБК Городець та зразкового дитячого колективу «Веселики Полісся» СК Жовкині)  на ТРК «Бурштиновий шлях».

Під час проведення  обласних та районних свят постійно діяли виставки  декоративно – ужиткового мистецтва майстрів району, які супроводжувалися виступами народних фольклорних колективів. Пройшли обласна та районна  виставкова акція «Мистецтво одного села»  за участю майстрів декоративно – ужиткового мистецтва Хиноцької сільської ради. Під час проведення  відкритого регіонального етно – туристичного фестивалю «Бурштиновий шлях» також діяли виставки робіт майстрів декоративно – ужиткового мистецтва району.

У Володимирці відбулися районні  виставки  вишитих  ікон «У торжестві і сіянні Різдва» та декоративно – ужиткового мистецтва « Великодня  веселка» .                                                                                                                                                                                                                    

 

                          КЗ «ВОЛОДИМИРЕЦЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ»

1.      Модернізація матеріально-технічної бази установ культури і мистецтв району.

1.1.Проведення реконструкції та ремонтів приміщень.

- у 2017 році здійснений поточний ремонт приміщення ДМШ, облаштування порога на суму 5,6 тис. грн.

1.2. Впровадження протипожежних заходів у тому числі встановлення блискавко захистів,     обробка дерев’яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисною сумішшю, заміни непридатних ділянок силової та освітлювальної електромережі, придбання  вогнегасників та їх спеціалізоване обслуговування.

- у листопаді місяці 2015 року проведено технічне обслуговування вогнегасників в кількості 5  одиниць.

- у жовтні місяці 2017 року проведено технічне обслуговування вогнегасників в кількості 3 одиниці.

1.3.Придбання меблів, музичних інструментів.

- у 2015 році придбано 28 стільців для духового оркестру.

- у 2015 році переведено з балансу Рафалівського ЦТЮД на баланс Володимирецької ДМШ духовий оркестр (1 комп.) та ударну установку.

2016-придбання підручників на суму більше 6,0 тис.грн.

2.      Забезпечення регулювання у сфері енергозбереження, впровадження.

2.1.Впровадження енергозберігаючих проектів по опаленню клубних установ.

- у 2017 році розроблений інвестиційний проект на тему: «Реконструкція системи теплопостачання приміщення Володимирецької дитячої музичної школи. Влаштування вузла обліку та регулювання споживання теплової енергії».

  1. Популяризація культурних надбань.

3.1.Приймати участь в обласних фестивалях та конкурсах.

- участь учнівських та вчительських колективів, солістів-виконавців у щорічних обласних оглядах-конкурсах серед шкіл естетичного виховання.                                                                  Підтримка мистецького аматорства.

4.1.Сприяння участі кращих колективів, окремих виконавців у всеукраїнських, міжнародних фестивалях і  конкурсах.

Участь учнів у Міжнародних , Всеукраїнських, обласних оглядах-конкурсах та фестивалях, зокрема:

    - Всеукраїнському фестивалі-конкурсі виконавців на народних інструментах  «Мереживо» пам’яті О. Степанова;

    - Міжнародному конкурсі юних кобзарів «Волинський кобзарик»;

    - Міжнародному інструментальному конкурсі ім. Євгена Станковича;

    - Всеукраїнському огляді-конкурсі юних бандуристів м.Чернігів «Кобзарська  юнь України»;

    - Відкритому обласному фестивалі бандуристів імені Анатолія Грицая;

    - Обласному огляд-конкурсі серед шкіл естетичного виховання.

 

Участь учнів та педагогів школи у концертних програмах районних заходів:

    - День людей похилого віку;

      - День захисника України;

      - День працівника культури;

      - Річниця Голодомору;

      - День інваліда;

      - День Української Армії;

      - Новорічні та Різдвяні свята;

      - День Соборності України;

      - Міжнародний жіночий день

      - День пам’яті Т. Г. Шевченка;

      - Річниця аварії Чорнобильського АЕС;

      - День Перемоги;

      - День Незалежності;

      - День селища.

ПРИЗОВІ МІСЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ КОНКУРСИ

2015 рік

·         Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Мереживо» імені Олександра Степанова.

І місце - учень 6 кл. Кукла Микола - бандура (пед. Тарасюта Т.Д.).Міжнародний дитячий конкурс юних бандуристів «Волинський кобзарик»

 ІІ місце - учень 6 класу Кукла Микола в номінації«Бандурист - інструменталіст» (пед.Тарасюта Т.Д.).

  • Кукла Микола та Першута Ольга (пед..Тарасюта Т.Д.) прийняли участь у V відкритому обласному фестивалі бандуристів імені Анатолія Грицая.2016 рік

·         V Всеукраїнський відкритий огляд-конкурс юних бандуристів «Кобзарська юнь України» м. Чернігів 2016 рік.

Лауреат І премії здобули: учень 7 класу Кукла Микола у номінації «Бандурист - вокаліст»

Та  учень 2 класу Кречик Павло у номінації «Бандурист-інструменталіст» (пед. Тарасюта Т.Д.)

Лауреат III премії здобув учень 7 класу Кукла Микола у номінації «Бандурист-інструменталіст» (педагог Тарасюта Т.Д.)

·         IV Міжнародний інструментальний конкурс ім.Євгена Станковича

ІІ премія учень 7 класу Кукла Микола (бандура)  педагог Тарасюта Т.Д.

III премія учениця 7 класу Першута Ольга (бандура)  педагог Тарасюта Т.Д.

              III премія дует бандуристів у складі Лютко Дарини та Дацької Софії  педагог  Тарасюта Т.Д.

IV премія учень 6 класу Кубай Олег (кларнет)  педагог Карпець М.С.

2017 рік

·         І місце – Петрина Аліна (сопілка) (пед. Юрків В.Й.) у Всеукраїнському відкритому фестивалі – конкурсі «Мереживо» м. Рівне.

·         ІІІ місце – Ярута Богдан та Губеня Анжеліка у Всеукраїнському відкритому фестивалі – конкурсі «Мереживо» м. Рівне.

·         Дипломанти – Петрина Софія та Аврамишина Діна у Всеукраїнському відкритому фестивалі – конкурсі «Мереживо» м. Рівне.

·         ІІІ місце Смулка Аліна у І регіональному конкурсі памяті Л. Матюка м. Остріг.

·         Премія ансамблю скрипалів від депутата РОР В. Ундіра.

·         ІІІ місце Петрина Аліна у ІІІ Всеукраїнському конкурсі «Волинська гуковиця» .

 

4.      Підтримка початкової спеціалізованої мистецької освіти, забезпечення її доступності для дітей із різних верств суспільства.

5.1. Проведення реорганізації Володимирецької ДМШ в школу естетичного виховання, введення класів: хореографії та образотворчого мистецтва.

- у 2017 році рішенням сесії Володимирецької районної ради №202 від 07 червня 2017 року, змінено найменування закладу на комунальний заклад «Володимирецька дитяча школа мистецтв» Володимирецької районної ради.

- створено класи самоокупності з предмету хореографія.

5.2. Щорічний обласний огляд-конкурс учнівських, вчительських творчих колективів і окремих виконавців серед шкіл естетичного виховання.

Дитячі музичні школи учасники обласного огляду-конкурсу серед шкіл естетичного виховання отримали:

2015 рік         І місце   Кукла Микола - бандура (пед. Тарасюта Т.Д.);

                        Волчецький Сергій - баян (пед. Іщук A.C.);

                        Грицаєнко Дмитро - кларнет (пед. Карпець М.С.);

                        (концертмейстерДуляницькаO.A.);                                                                             ІІІ місце  Кубай Олег - кларнет (пед. Карпець М.С.);

                        (концертмейстер Дуляницька O.A.);

      III місце  Петрина Аліна - сопілка (пед. Юрків В.Й.);

                        (концертмейстер Брикса Н.І.);

      III місце  Хор учнів старших класів (кер. Литвиненко I.A.);

                       (концертмейстер Брикса Н.І.).   

2016 рік

        ІІ місце  Басюк Владислав - фортепіано (пед. Брикса Н.І.)

                        Волчецький Віталій - фортепіано - (пед. Остапович Т.І.)

      ІІІ місце  Ансамбль бандуристів (керівник Тарасюта Т.Д.)

 2017 рік

         І місце  Кречик Павло бандурист – інструменталіст (пед. Тарасюта Т.Д.)

       ІІ місце  Максимчук Рената фортепіано (пед..Остапович Т.І.)

      ІІІ місце  Караїмчук Анастасія музично – теоретична дисципліна (пед.. Ошурко Я.І.)

      ІІІ місце  хор молодших класів (кер. Кібиш Ю.А.)

      ІІІ місце  хор старших класів (кер. Любченко Т.Л.)

        ІІ місце  ансамбль скрипалів (кер. Раба Л.В.)

    ІІІ місце  Джаз-бенд викладачів (кер. Юрків В.Й.)

5.      Збереження об’єктів культурного надбання.

6.1. Виготовлення та встановлення охоронних дощок і охоронних знаків нового зразка, інформаційних таблиць єдиного зразка на пам’ятках культурної спадщини .

- у 2015 році розроблено емблему закладу та змінено вивіску школи.

 

6.      Поповнення бібліотечних фондів.

7.1.Придбання книг.

- 2016 р. придбання літератури з предмету сольфеджіо в кількості 170 примірників на суму 7 650 грн.

7.2. Придбання періодичних видань.

- газети: «Володимирецький вісник», «Урядовий кур’єр», «Вісті Рівненщини»;

журнали: «Музична школа», «Позашкільна освіта».

7.      Організація і модернізація обслуговування користувачів, збільшення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг.

8.1. Створення повнотекстових електронних інформаційних баз даних з питань краєзнавства у публічно-шкільних бібліотеках району: придбати інформаційне програмне забезпечення ИИЖ- 64 для центральної районної бібліотеки.

- у 2016 році створено відкриту спільноту «Володимирецька дитяча музична школа» в соціальній мережі «Вконтакте».

- 2017 році створено сторінку в соціальній мережі «Фейсбук», КЗ «Володимирецька дитяча школа мистецтв».

          У  КЗ «Рафалівська  дитяча музична  школа»  у 2015- 2017 роках навчалося  64  учні. Кількість педагогів – 8 ( 4 з вищою освітою III-IV р. а. та 4 I-II р. а.) та 3 одиниці адміністративного господарського персоналу.

У 2015 році в школі було 7 випускників і прийнято в перший клас  7 дітей, у 2016 році було 6 випускників і прийнято в перший клас  10  дітей, у  2017 році було 8 випускників і пррийнято в перший клас   11  дітей.

В школі працюють такі колективи:  ансамбль баяністів – керівник Бабік С. В., ансамбль гітаристів – керівник Бурим С. Г., ансамбль скрипалів – керівник Василишина І. К., Ансамбль бандуристів – керівник Нацюк О.О., шкільний хор – Керівник Білковський М. Ф.

            В закладі кожного року проводяться поточні ремонти: у 2015 році на суму 3 тис. грн, у 2016 році на суму 1,5 тис. грн, у 2017 році на суму 3,9 тис. грн. Вогнегасники перезаряджаються по мірі необхідності, у 2017 році – 2 вогнегасники. У 2016 році виконано ремонт пічного опалення. У 2015 році придбано 10 стільців на суму 1 500 грн.

Викладачі та учні школи виступають з концертними програмами в загально-освітніх школах селища: у Рафалівському НВК та ЗОШ I-III ст., у ЗОШ району: у ЗОШ I-III ст. села Полиці, у Великожолудському НВК «ЗОШ I-III ст.-ДНЗ», у культурних заходах в селах району:  Лозки, Суховоля, Малий Жолудськ, Полиці, Балаховичі, Заболоття.

Педагоги та учні Рафалівської ДМШ традиційно приймають участь у таких заходах селища Рафалівка та району:

-          у  фестивалі колядок і щедрівок;

-          у концертній програмі до Міжнародного жіночого дня;

-          у звітному концерті Рафалівської ДМШ;

-          у концертній програмі до Дня перемоги;

-     у концертній програмі на День селища Рафалівка;

-      у святі музики та «Посвяті першокласників у юні музиканти»;

             Учні Рафалівської ДМШ приймають активну участь в обласних та всеукраїнських фестивалях та конкурсах.

             У 2015 році – Матвійчук Іванна (клас баяна Бабік С. В.) прийняла участь в обласному конкурсі окремих виконавців серед баяністів шкіл естетичного виховання, ансамбль бандуристів прийняв участь у V відкритому обласному фестивалі бандуристів  ім. А. Грицая. в  Рівненському  музичному училищі РДГУ

У 2016 році  ансамбль баяністів (керівник Бабік С. В.) виступив на обласному спортивному фестивалі  здорового способу життя.у  Суховільському НВК «ЗОШ I-II ст. – ДНЗ», учениця Оштук Ірина (клас викладача Озерської Ю. Л.) прийняла участь в обласному конкурсі піаністів серед шкіл естетичного виховання.

У 2017 році на обласному конкурсі окремих виконавців по класу бандури учениця Совгуть Вікторія зайняла 3-тє місце (клас викладача Нацюк О. О.), а Беднарська Олена на цьому ж конкурсі по класу баяна зайняла 2-е місце (клас викладача Бабік С. В.).  учні школи прийняли участь у ІІІ Всеукраїнському відкритому фестивалі-конкурсі  виконавців на народних інструментах «Мереживо»  пам’яті Олександра  Степанова.

     учасник –   Підлісний Павло – баян;

     учасник –   Совгуть Вікторія – бандура;

     III місце –  Беднарська Олена – баян. 

учнівський хор, ансамбль гітаристів та ансамбль скрипалів  прийняли участь  

у районному святі народного мистецтва та дитячої творчості     «Великодній вернісаж».

            У КЗ «Рафалівська  дитяча музична  школа»  є і проблеми. Необхідно відремонтувати покрівлю приміщення, потрібно придбати нові музичні інструменти баяни ( 3 штуки), бандури ( 2 штуки). 

Володимирецький районний історичний музей заснований у 1969 році.

Музей має відділ історії вузькоколійки та Поліського краю.

В музеї працює директор та тех. працівниця.

1.Модернізація матеріально-технічної бази установ культури і мистецтва району:

Впровадження протипожежних заходів у тому числі встановлення блискавкозахистів, обробка дерев’яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисною сумішшю, заміни  непридатних ділянок силової та  освітлювальної електромережі, придбання  вогнегасників та їх спеціалізоване обслуговування.

Проведено технічне обслуговування  вогнегасників  в кількості 2 одиниці.

Проведено заміну вводу електромережі.

5. Популяризація культурних надбань:

Організація і проведення культурно-мистецьких заходів всеукраїнського та місцевого  значення (фестивалі, виставки, конкурсні програми, літературні та мистецькі конкурси, конференції).

-          виставка «Фотографія тобі розкаже…»;

-          виставка експозиції автентичних строїв та елементів побуту Полісся;

-          виставки,презентації історії України в світлинах;

-          виставка до Дня Гі́дності та Свобо́ди;

-          виставка вишитих ікон майстринь Володимиреччини;

-          виставка художніх робіт Петра Ошурка;

-          виставка експозиція «УПА-історія вчить»;

-          виставка робіт відомого художника, музиканта та лідера гурту "ОТ VINTA" Юрія Журавля «Знай наших»;

-          виставка « До річниці Аварії на Чорнобильській АЕС»;

-          виставка «До Дня Незалежності України»;

-          виставка «Володимиреччина туристична»;

-          фотовиставка до дня Героїв Небесної Сотні;

-          фотовиставка до Дня захисника України;

-          виставка до 100-річчя від дня народження Леончук Ганни Йосипівни;

-          виставка фотодокументальних стендів інформаційно-просвітницького проекту Українського інституту національної пам’яті «Українська Друга світова».

Фольклорно – етнографічне свято

-          імпреза «Музейна гостина» 2016-2017 роки.

11. Комплектування музейних фондів:

Збір історичних, етнографічних та мистецьких пам’яток у Володимирецькому районі з метою комплектування фондової колекції районного історичного музею та його відділів.

У 2015 році в музей надійшло – 30 експонатів, які відносяться до основного фонду.

У 2016 році в музей надійшло – 14 експонатів, які відносяться до речових експонатів.

У 2017 році в музей надійшло – 30 експонатів, які відносяться до основного фонду.

14. Організація і модернізація обслуговування користувачів, збільшення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг:

Передплата періодичних видань

Газети: «Володимирецький вісник», «Вільне слово», «Голос України»

 

         Внаслідок реалізації програми розвитку культури Володимирецького району на період до 2017 року  забезпечено:

       поліпшення умов розвитку культури, для задоволення духовних потреб та  забезпечення прав громадян у сфері культури;

       підвищення ролі культурної спадщини у духовному розвитку громадян, у формуванні національної свідомості;

       відродження і розвиток народного мистецтва та мистецького аматорства, через розвиток базової мережі закладів культури;

       розширення напрямків і форм бібліотечного обслуговування з використанням інноваційних технологій;

       ефективність використання бюджетних коштів та залучення додаткових коштів з інших джерел.  Соціальний ефект Програми полягає у кращому задоволенні потреб громадян в культурних послугах і товарах, в повнішому забезпеченні їхніх прав, в істотному підвищенні якості дозвілля. Детальна інформація на сайті відділу культури і туризму райдержадміністрації.

                    Людмила Босик ,начальник відділу. 

 

 

 

 

 

 

 

Туристичні родзинки #Володимиреччини

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

 

 

Туристично-інформаційний офіс-музей  відкритий не так давно, але ми з впевненістю можемо говорити, що ті послуги, які надає туристичний офіс необхідні тим, хто цікавиться туристичною діяльністю, зокрема, нашого поліського краю.  

ТІО  щодня запрошує на екскурсії. Музей бурштину допоможе дізнатися багато цікавого про «сонячний камінь», а також самому спробувати себе в ролі шукача скарбів, споглядати різноманітні вироби із бурштину, картини, панно. А в іншому залі представлена історія нашої славнозвісної вузькоколійки "Антонівка-Зарічне" та поліського краю.

        До нас можна  запросити будь-яку делегацію, провести прес-конференцію чи брифінг. Тут можна  отримати корисну інформацію про Володимиреччину українською, польською та англійською мовами. Пропонуються організація та побутовий райдер екскурсій вузькоколійкою до озер, святинь, місць паломництва, заповідників Володимиреччини та усіх цікавинок району. Розроблені нові маршрути,кілька з них вже апробовані. 

        ТІО-музей  за цей час прийняв  більше 1000 гостей .

        Зокрема, у вересні 2017 року Володимиреччина,в плані налагодження зв’язків та співпраці з туристичними організаціями України, зустрічала гостей із Волині. Група туристів рухалася за  маршрутом: вузькоколійка  ст.Володимирець-ст.Біла, подорож гужовим транспортом до місця паломництва "Луківських хрестів", збирання грибів, фотостопи біля озера Біле, апробація  традиційної поліської кухні, також гості по приїзду у Володимирець відвідали Свято-Успенський храм, районний історичний музей, ТІО та музей бурштину, районний колегіум, піцерію "Кукушку".

        4 по 6 жовтня 2017 року на вузькоколійній залізниці Антонівка - Зарічне проходив триденний тур, до якого було перевезено ентузіастами «Асоціації збереження залізниць України» паровоз ГР-280 із Гайворонського депо. Раритетний паротяг з дивовижним гудком та димом-парою захопив надзвичайними емоціями учасників події.В перші два дні подорожували як закордонні так і українські туристи згідно замовлення, а третій день - усі бажаючі. Наші іноземні колеги прийняли рішення підтримати та звернути увагу на важливість збереження та розвиток цієї вузькоколійки та подарували безкоштовну поїздку місцевим мешканцям. На станціях був шалений прийом, подивитись на поїзд з паровозом приходили люди старшого покоління, ветерани залізничники, школярі, представники влади. У Антонівці,Володимирці,Білому відділом культури і туризму організована  зустріч хлібом-сіллю та народними піснями.

        Проїхатись на паровозі третього дня прийшли школярі зі своїми вчителями, жителі та гості Володимиреччини. На станції паровозна будка була повна від бажаючих подивитись як там все працює, вуха закладало від постійних гудків, також всі гості мали можливість посмакувати рибної юшки від культпрацівників, зробити фото напам’ять та цікаво провести час.

        Досить частими гостями у ТІО-музеї  є не тільки діти, дорослі, гості із сусідніх областей, інших регіонів нашої країни, але й із Європи.

        Найбільша кількість відвідувачів нашої вузькоколійки та музею бурштину спостерігалася протягом жовтня місяця цього року.

        ТІО-музей постійно приймає участь у різних заходах, районних святах, зустрічах, презентуючи наявні туристичні, екскурсійні та курортно-рекреаційні послуги на Володимиреччині та Рівненщині.

        Скориставшись послугами туристично-інформаційного офісу (ТІО), туристи максимально ефективно спланують свій маршрут подорожі, отримають інформацію про культурні події. Також можна  придбати місцеві сувеніри та краєзнавчу друковану продукцію. Працівник офісу допоможе вирішити побутові питання, пов’язані із проживанням та харчуванням туристів, завдяки укладенню угод з місцевими підприємцями та власниками агроосель.

ЗАПРОШУЄМО ДО ПОДОРОЖІ!

 

WELCOM TO UKRAINE!!!

"Бурштиновий шлях " запрошує!

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

Рівненщина
«Бурштиновий шлях»
Етно-тур-фест 7-9 липня 2017 року

Цього року Фестиваль відбудеться уже вшосте. Розгорнеться він у купальські дні 7-9 липня, а головними локаціями фестивалю стануть смт. Володимирець та с.Біле. У програмі фестивалю відкриття Туристично-інформаційного офісу-музею , виступи етнографічних фольклорних та естрадних колективів з усієї області та України, ярмарки, туристичні квести та подорожі вузькоколійкою, поліська смакота і незмінна гостинність володимирчан.
Отож, Володимирець та Біле чекають гостей!
Заявки на участь у фестивалі приймаються за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Тел. оргкомітету 0363423969 0679882806

• Кожен учасник фестивалю матиме змогу відвідати Музей вузькоколійної залізниці та історії Поліського краю, депо вузькоколійної залізниці с. Антонівка.
• Вирушаючи до нас не обов’язково брати з собою важкі сумки з продуктами та напоями, адже все необхідне Ви зможете придбати на фестивалі. Місцеві кухарі нададуть можливість скуштувати страви традиційної поліської кухні. 
• Для гостей та учасників фестивалю працюватимуть майстер – класи традиційних народних ремесел, якими багате рівненське Полісся.
• Проживати та харчуватися Ви зможете в агросадибах (контакти на сайті http: // polissya-tourism. com/), а також в відведеному для наметового містечка місці зі своїм наметом
.
• Для дітей та молоді діятиме наметове містечко з цікавими атракціонами.
• До ваших послуг будуть вироби майстрів народного мистецтва з бурштину (картини, намисто, браслети, перстні) лози (коробки, коші), дерева (макітри, рамки, картини, підсвічники), соломи (брилі), вишивки (рушники, серветки, картини). Тут Ви зустрінете коваля і художника, майстра по виготовленню поліських постолів та пасічника тощо.

більше тут

Положення про фестиваль тут 

відеоархів фесту тут 

фотоархів тут

Життя музичної школи

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка 

    Звіт  роботи

Володимирецької дитячої

музичної школи за 2016 рік

 

Аналіз роботи Володимирецької дитячої музичної школи  хочеться розпочати із важливості позашкільної музичної  освіти в формуванні особистості. Головне це мета та завдання роботи музичної школи, звичайно мета роботи  закладу не змінилася не 2013 не в 2016 році,  адже реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти, спрямованої на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів, задоволення їх інтересів, це залишається на першому місці, проте мета відповідно до змін в суспільстві, в освіті, вихованні видозмінюється. І не реагувати на ці зміни не можливо.

По перше, особливо актуальною стала проблема інформаційного перенавантаження школярів, поглиблення навчальних програм в загальноосвітніх школах та посилення вимог, а також розвиток всього телебачення, комп’ютерних ігор та інтернету,  не могли не вплинути на життєвий уклад дітей. Ускладнюється це все ще й тим, що сучасний відпочинок дитини, зазвичай компютер, тільки збуджує нервову систему, а ніж заспокоює її. Тому, незважаючи на всі труднощі в  навчальному  процесі, діти відвідуючи   школу – отримували  музичний  відпочинок,  звичайно навчання ніхто не відміняє, і не завжди цей відпочинок є приємним. Але основною причиною, при виникненні питання покинути музичну школу, це є те що дитина просто не встигає навчатись в обох школах. І  яку ж школу обере дитина музичну чи  загальноосвітню? Звичайно обов’язкову освіту. Тому другий пункт видозмінення нашої мети роботи  закладу,  це усвідомлення що ми не гурток, ми школа, де є обов’язкові предмети, де в кінці навчання видається документ про здобуття позашкільної освіти. Ну і найголовніше це інтерес дітей  та батьків до  закладу, це те щонайбільше  впливає і на наш аналіз, роботу , і на планування   закладу. Адже по суті інтерес психологічне явище яке палко швидко виникає, так і швидко згасає.  Звичайно колектив музичної школи повинні на це звертати увагу для того щоб відповідати тому що хоче отримати від нас суспільство.

Оскільки це аналіз за 2016 рік, а школа працює за планом роботи школи згідно навчального року, 2016 рік охопив навчальний 2015-2016 рік, та 2016-2017 рік.

Станом на 1 січня в нас навчалось 154 учні, станом на сьогодні в школі виховується 162 учні,  істотно кількість  не збільшилась, адже кількість педагогічних ставок у нас не збільшилась, просто зекономили години з інших предметів для того щоб зарахувати більше першокласників, а точніше менше відмовити  дітям які хочуть навчатись в музичній школі. В 2014 році з 35 поданих заяв усі 35 були зараховані; в 2015 році з 49 заяв, змогли прийняти таку ж саму кількість першокласників – 35; в 2016 році, як  і очікувалось, охочих навчатись дітей стало більше, з 55 поданих заяв  до першого класу зарахували знову 35 учнів, на іншу кількість заяв чекала відмова

у навчанні,  у зв’язку з обмеженою кількістю профінансованих місць. Серед бажаючих навчатись  та учнів музичної школи, є діти не лише з Володимирця, а й з навколишніх сіл. З Довговолі, Зеленого, Озера, Берестовки, Новаків, Кідер, Воронок, Каноничів і безумовно ми стаємо прив’язані до графіку руху автобусів. Адже батьки цих дітей готові купувати музичні інструменти, оплачувати не тільки навчання в музичній школі а й багаторічний проїзд.

 

 В травні 2016 року школа випустила 17 випускників, які отримали свідоцтво про початкову музичну освіту, двоє з них вступили до вищих мистецьких навчальних закладів. В 2017 році музична школа планує випустити знову 17 випускників , з яких як відомо є учні які мають за мету отримати вищу музичну освіту.

 

Навчальний процес здійснюють  педагогів:  18 основних,  1 сумісники.

Серед них 1 викладач має звання «Старший викладач» , 2 пед. «вищу категорію»,7 педагогів «І кат.» , «II кваліфікаційну категорію» – 4 педагоги, та «Спеціаліст» -  теж 5 педагоги.

Учні навчаються на 4-ьох відділах: фортепіанно-скрипковому, теоретичному, народному, та на відділі духових інструментів. Термін навчання 6 та 8 років.

Навчальний процес будується на індивідуальній (самій ефективній формі роботи з дітьми) та груповій формі навчання.

 

Музична школа покликана дати учням загальну музичну освіту, тому всі предмети є обов’язковими.

 До основних предметів, що викладаються в школі, відносяться: спеціальність (гра на одному з музичних інструментів), сольфеджіо (основи музичної теорії), музична література (вивчення творчості композиторів та основи аналізу музичних творів ), хор (старший, молодший), загальношкільні ансамблі (скрипалів,..)  духовий оркестр,  та додатковий музичний  інструмент (вокал, фортепіано, духові інструменти)

 

У закладі працюють такі учнівські колективи:

 

Хор молодших класів

Керівник    Литвиненко І. А. (2015-2016 навчальний рік)

                    Любченко Т.Л. (2016-2017 навчальний рік)

 

Хор старших класів

Керівник    Литвиненко І. А. (2015-2016 навчальний рік)

                    Любченко Т.Л. (2016-2017 навчальний рік)

Загальношкільний ансамбль скрипалів

   Керівник  Раба Л.В.

 

 

Духовий оркестр

Керівник Карпець М

Капела бандуристів

Керівник Тарасюта Т.Д.

 

Ансамблі духових інструментів

(квартет флейтистів, квартет саксофоністів, дует трубачів) 

Ансамблі піаністів 

Поряд з учнівськими працюють такі викладацькі колективи:

Жіночий вокальний ансамбль «Гармонія»

Керівник: Любченко Т.Л. (2015-2016 навчальний рік)

                 Остапович Т.І. (2016-2017 навчальний рік) 

Інструментальний ансамбль викладачів

Керівник  Юрків В.Й.

Основним показником успішності школи є участь в  обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах . В 2016 році учні музичної школи разом зі своїми педагогами показали свою майстерність володіння  гри на музичних інструментах на досить високому рівні, при цьому отримали призові місця, як для районної музичної школи це величезний крок вперед

·         Обласний огляд-конкурс серед шкіл  естетичного виховання:

        II місце  Басюк Владислав – фортепіано (пед.Брикса Н.І.)

                       Волчецький Віталій – фортепіано – (пед.Остапович Т.І.) 

 

       II місце  Ансамбль бандуристів (керівник Тарасюта Т.Д.)

·         V Всеукраїнський відкритий  огляд-конкурс юних  бандуристів

     «Кобзарська юнь України»  м. Чернігів 2016 рік.   

       Лауреат I премії  здобув учень 7 класу  Кукла Микола у номінації «Бандурист-вокаліст» (педагог Тарасюта Т.Д.)

       Лауреат I премії здобув учень 2 класу Кречик Павло  у номінації «Бандурист-інструменталіст»  (пед..Тарасюта Т.Д.

       Лауреат III премії  здобув учень 7 класу  Кукла Микола у номінації «Бандурист-інструменталіст» (педагог Тарасюта Т.Д.)

·         IV Міжнародний інструментальний конкурс ім.Євгена Станковича

       II премія учень 7 класу Кукла Микола (бандура)

Клас педагога: Тарасюта Т.Д.

       III премія учениця 7 класу Першута Ольга (бандура)

Клас педагога: Тарасюта Т.Д.

       III премія дует бандуристів у складі Лютко Дарини

                 та Дацької Софії

Клас педагога: Тарасюта Т.Д.

      IV премія учень 6 класу Кубай Олег (кларнет)

Клас педагога: Карпець М.С

Безумовно, це важливо не тільки для музичної школи, а й для Володимирця, ці успіхи та досягнення прославляють наше невеличке містечко на всю країну.

Згідно  плану роботи школи була проведена учбово-виховна робота:

-       В рамках заходу «Різдвяні зустрічі»  був проведений благодійний концерт «Мистецтво за мир» в січні  2016 р. за участю випускників, вчительських колективів, та учнів Володимирецької дитячої музичної школи .

 

 

-       Загальношкільний захід «Турнір знавців музики» - січень 2016 року.

-       Концерт-звіт духового відділу – січень 2016 року

-       Вечір ансамблевої гри – лютий 2016 року.

 

 -       Концерт звіт учнів народного відділу – лютий 2016 року.

-       Участь учнівських і вчительських колективів в обласному огляді-конкурсі серед шкіл естетичного виховання – березень 2016 року.

-       Звітний концерт школи  – квітень 2016 

-       Участь в обласній теоретичній олімпіаді в рамках обласного огляду-конкурсу 2016 року -квітень

-       Концерт  учнів фортепіанного-скрипкового відділу – квітень 2016 року.

-       Концерт дитячої філармонії для учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл – травень 2016 року

-       Святкове вручення свідоцтв випускникам школи – травень 2016 року 

-       Посвята в юні музиканти учнів  1 класу та настановчі збори для батьків учнів 1-го класу – жовтень 2016 року

-       «Турнір знавців музики» - листопад 2016 року

-       Концерт учнів класів педагогів Юрківа В.Й. та Труша Л.Л. «Чарівний світ духової музики» в Рафалівці – 14 грудня 2016 року.

 

-       Загальношкільні батьківські збори з концертною програмою – 16 грудня  2016 року

Поряд з цим в музичний школі є обов’язкова здача контрольних заходів учнями школи:  академконцерти, технічні заліки, відкритий академконцерт, перевідні іспити і для випускників – випускні екзамени. Та конкурсний набір учнів на новий навчальний рік.

В 2016 році проведенні 8 відкритих методичних уроків.

Протягом року проведено 6 засідань педагогічної ради та виробничі наради.

Відзначено почесними грамотами трьох педагогів (Рабу Л.В., Карпець М.С., Тарасюта Т.Д.) від районної державної адміністрації, та чотирьох (Брикса Н.І., Остапович Т.І., Дуляницька О.А. та Іщук А.С.) від відділу культури та туризму.

 

                  Раба Л.В.                         Іщук А. С.                       Тарасюта Т.Д.

 

 

          Дуляницька О. А.                           Брикса Н.І.                   Карпець М.С.

 

Протягом 2016 року про роботу Володимирецької дитячої музичної школи висвітлювалось часто в районній газеті «Володимирецький вісник», районному радіо «Бурштиновий шлях» та інтернеті.

Ну і звичайно згідно плану роботи школи наші учні та педагоги приймали активну участь в концертних програмах районних заходів.

 

 

 

Дочірні категорії